رهایی و آزادی از اسارت شهوت

اگر شهوت نیازی اجباری شده وکنترل زندگی را از دستتان خارج کرده باما همدرد هستید

اگر قصد رهایی از بردگی را داشتیم نیاز به قدرتی فراتر از آن قدرتی که در اختیارمان بود داشتیم.
معضل ما این بود که آیا ما انتخاب می کردیم که رنج و مصیبت اعتیاد جنسی مان را ادامه دهیم ویا آیا تمایل پیدا می کردیم که ایده کمک روحانی را جستجو کنیم.
به نظر میرسید که انتخاب سومی وجود نداشت. کتاب بزرگ AA مسیر خروج از این حا لت را به ما نشان داد.
ما متوجه شدیم که هر چه زودتر قادر باشیم تعصب خود را کنار بگذاریم و تمایل خود را برای باور به یک نیروی برتر از خود ابراز کنیم، شروع به نتیجه گرفتن می کنیم .من نیاز به تمایل و یک ذهن باز داشتم.
بسیاری ازما که با شناسایی نیروی برتر مشکل داشتند شروع به برگزیدن گروه به عنوان نیروی برتر از خودشان کردند، با این وجود در اینجا اشخاصی بودند که از همان بیماری رنج بردند که ما رنج بردیم ومسیری را یافتند که برمشکلشان غلبه کنند.
مطمئنا این فراتر از چیزی بود که ما می توانستیم برای خود به ارمغان بیاوریم. زمانی که در جلسات شرکت کردیم و با اعضای دیگر آشنا شدیم و به حرفهایشان درباره اینکه چگونه از نیروی برترشان قدرت کسب کردند، گوش دادیم، ما به این باور رسیدیم که ممکن است راه حلی برای مشکلمان وجود داشته باشد. کلید آن صداقت ، روشن بینی وتمایل بود.
بوسیله حضوردر جلسات وارتباط با اعضای پاک این باور در ما آغار شد که یک نیرویی برتراز خودمان می تواند ما را از اشتغالات ذهنی که باعث آزار ما شده رها سازد.
ما شروع به اعتماد به آن نیرو کردیم و در زمانهای عاجزی از او درخواست کمک کردیم. ما متوجه شدیم که می توانیم پاکی خود را فقط برای امروز و یا در تنگناهای شدید ساعت به ساعت حفظ کنیم، بعضی از ما در گذشته برای رهایی از هوسهای جنسی و اشتغالات فکری مان دعا می کردیم، ولی اکنون با تجربه حمایت جلسات SA و این انجمن اطمینان بیشتری در دعاهایمان یافتیم. ما رابطه با خدا را احساس کردیم.

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم شهریور 1393ساعت 13:7  توسط  زن  | 

... در مورد تعریف پاکی جنسی ، ما اعضای انجمن فقط می توانیم در مورد تعریف خودمان از پاکی جنسی اظهار نظر کنیم، نه تعریف خارج از برنامه معتادان جنسی گمنام. بنابراین برای معتادان جنسی که ازدواج کرده اند ، پاکی جنسی به معنی نداشتن هیچ گونه رابطه جنسی چه با خود و یا با هر شخص دیگری به غیر از همسر خود می باشد. برای آن دسته از معتادان جنسی که ازدواج نکرده اند، پاکی جنسی به معنی رهایی از هر گونه رابطه جنسی است و برای همه ما چه مجرد و متاهل، پاکی جنسی به معنی پیروزی روزافزون بر شهوت است. (در تعریف SA از پاکی، واژه زن یا شوهر در یک ازدواج بین زن و مرد مفهوم پیدا می کند.)...

برگرفته از کتاب سفید

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم خرداد 1393ساعت 11:0  توسط  زن  | 

....در شهوت غیر فاعل ، فرد می خواهد که بوسیله کس دیگری تصرف شود و تسلیم تمایل دیگری گردد؛ می خواهد احاطه شود تا مسئول نباشد. می خواهد خودش را رها و شناور کند. احتمالاً این همان چیزی بود که من آن را عاشق شدن می نامیدم. به عبارت دیگر در دام عشق افتاده بودم. کنترلم را از دست داده و در گرداب شهوت و وابستگی فرو افتاده بودم.

   حتی وقتی میدان نیروی شهوت بوسیله دیگری ایجاد می شود، در واقع این خلأ درونی من و میل من است که باعث سقوط من می شود. حتی ممکن است از طرف من پیامهایی به صوت خودآگاه و یا ناخودآگاه به دیگران فرستاده
  شود تا آنها را به سوی من جلب نماید.

   بنابراین شهوت می تواند فاعل یا مفعول عمل کند؛ یعنی در اختیار می گیرد یا در اختیار گرفته می شود. در هر دو حالت، شهوت از خلأ روحی و نوعی نیاز درونی سرچشمه می گیرد که باید با خداوند پر می شد.

   آنچه ما شهوت می نامیم و آنچه ما به صورت وابستگی و یا اعتیاد به ارتباط تجربه می کنیم، در واقع دو روی یک سکه اند.

   درمان شهوتِ فاعل یا مفعول در من، این است که بپذیرم که در برابرش بی قدرتم و آن را به خداوند بسپارم؛ تا اول احساس کمبود درونی کنم و بعد این خلأ را با خدا و بخشش به دیگران پر نمایم. و این کار کرد عملی قدم هاست. در بسیاری از موارد مشابه، من در مقابل اولین جرعۀ شهوت، بدون دفاع بوده و حتی نمی فهمیدم که چه بر سرم می گذرد. در اینگونه موارد تنها چیزی که مرا نجات داده است، «بیمه»ای به نام «تسلیم» و« سپردن »روزانه خودم به خدا و تلاش برای اجرای این روش در کلیه اجزای زندگی ام بوده است.....

قسمتی از کتاب بهبودی ادامه دارد

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393ساعت 9:25  توسط  زن  | 

مطالب قدیمی‌تر